Tag Archives: tập huấn

Lớp tập huấn tăng cường năng lực quản lý, giám sát chất lượng nước cho các đơn vị cấp nước Hà Nội.

Lớp tập huấn tăng cường năng lực quản lý, giám sát chất lượng nước cho các đơn vị cấp nước Hà Nội

Ngày 18 tháng 6 năm 2015, Công ty cổ phần Vistech đã tham dự lớp tập huấn tăng cường năng lực quản lý, giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt cho các cán bộ làm công tác quản lý, giám sát chất lượng nước của các đơn vị, sản xuất và cung cấp […]

Khóa tập huấn “Nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nước và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn”

Khóa tập huấn “Nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nước và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn” tổ chức tại TP. Hải Phòng từ 15-18/12/2014

Trong các ngày từ 15 đến 18 tháng 12 năm 2014, Công ty cổ phần Vistech đã tham dự  Lớp tập huấn “ Nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nước và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn” do Tổ chức Y tế thế giới, Cục Quản lý môi trường y tế, […]