Lớp tập huấn tăng cường năng lực quản lý, giám sát chất lượng nước cho các đơn vị cấp nước Hà Nội.

Lớp tập huấn tăng cường năng lực quản lý, giám sát chất lượng nước cho các đơn vị cấp nước Hà Nội

Ngày 18 tháng 6 năm 2015, Công ty cổ phần Vistech đã tham dự lớp tập huấn tăng cường năng lực quản lý, giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt cho các cán bộ làm công tác quản lý, giám sát chất lượng nước của các đơn vị, sản xuất và cung cấp nước trên địa bàn Hà Nội do Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức.

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu các qui định hiện hành trong thanh tra, kiểm tra giám sát chất lượng nước; kỹ thuật xử lý và cấp nước an toàn; hướng dẫn cách lấy mẫu, kiểm tra, bảo quản và vận chuyển mẫu.

 

Bên cạnh chương trình lý thuyết, các học viên cũng được giới thiệu các phương pháp đánh giá nhanh một số chỉ tiêu QCVN 01:2009/BYT và thực hành đo clo dư, đo độ đục và đo pH trên các máy Pocket Colorimeter II, 2100Q và Sension + pH1 của hãng Hach.

Lớp tập huấn tăng cường năng lực quản lý, giám sát chất lượng nước cho các đơn vị cấp nước Hà Nội

Lớp tập huấn nhằm giúp cho các cán bộ chuyên trách nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện giám sát chất lượng nước ăn uống sinh hoạt, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc giám sát chất lượng nước và có ý thức thực hiện tốt công tác giám sát, thực hiện đúng qui trình để không xảy ra sự cố đáp ứng nhu cầu nước sạch ngày càng tăng của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *