Tag Archives: Hà Nội

Lớp tập huấn tăng cường năng lực quản lý, giám sát chất lượng nước cho các đơn vị cấp nước Hà Nội.

Lớp tập huấn tăng cường năng lực quản lý, giám sát chất lượng nước cho các đơn vị cấp nước Hà Nội

Ngày 18 tháng 6 năm 2015, Công ty cổ phần Vistech đã tham dự lớp tập huấn tăng cường năng lực quản lý, giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt cho các cán bộ làm công tác quản lý, giám sát chất lượng nước của các đơn vị, sản xuất và cung cấp […]