Tag Archives: hải phòng

Khóa tập huấn “Nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nước và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn”

Khóa tập huấn “Nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nước và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn” tổ chức tại TP. Hải Phòng từ 15-18/12/2014

Trong các ngày từ 15 đến 18 tháng 12 năm 2014, Công ty cổ phần Vistech đã tham dự  Lớp tập huấn “ Nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nước và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn” do Tổ chức Y tế thế giới, Cục Quản lý môi trường y tế, […]