Hội nghị “Tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong công tác kiểm tra giám sát chất lượng nước ăn uống sinh hoạt”

Hội nghị “Tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong công tác kiểm tra giám sát chất lượng nước ăn uống sinh hoạt”

Ngày 26 tháng 3 năm 2015, đại diện công ty cổ phần Vistech đã tham dự buổi làm việc “Tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong công tác kiểm tra giám sát chất lượng nước ăn uống sinh hoạt” do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì.

Hội nghị có sự tham gia của các đại diện lãnh đạo và các đơn vị liên quan của Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan và các đơn vị cấp nước thuộc 17 tỉnh, thành phố. Ngoài ra, buổi làm việc còn có sự tham gia của các tổ chức quốc tế: Đại sự quán Úc tại Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, đại diện Tổ chức Y tế thế giới, UNICEF, Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á, JICA, và các tổ chức chính phủ đang hoạt động và hỗ trợ trong lĩnh vực cung cấp nước sạch tại Việt Nam cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Hội nghị “Tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong công tác kiểm tra giám sát chất lượng nước ăn uống sinh hoạt”

Đại diện các cơ quan tham dự đã cùng nhau thảo luận về các biện pháp đảm bảo cung cấp đủ số lượng và chất lượng nước cho ăn uống, sinh hoạt, chế biến thực thẩm tại đô thị và nông thôn. Đồng thời, các đại biểu cũng chỉ ra một số vấn đề chính, chủ yếu, cần thiết phải làm để hỗ trợ tăng cường công tác phối hơp liên ngành và hợp tác quốc tế trong kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống sinh hoạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *