Tag Archives: nhà máy

Kinh nghiệm kiểm soát quá trình xử lý nước tại nhà máy Grandville

Kinh nghiệm kiểm soát quá trình xử lý nước tại nhà máy Grandville

Phân tích photpho và amoni – Các vấn đề gặp phải với phương pháp cũ Các phòng thí nghiệm của nhà máy xử lý nước phải thường xuyên thực hiện các phân tích đánh giá quá trình xử lý. Các thử nghiệm đòi hỏi thời gian đáng kể và nguồn nhân lực dồi dào, do […]