Tag Archives: môi trường

Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 5 “Công nghệ, phương pháp mới trong quan trắc môi trường”

hoi-thao-quan-trac-moi-truong-lan-thu-5

Hội thảo quan trắc môi trường lần thứ 5 “Công nghệ, phương pháp mới trong quan trắc môi trường” do Trung tâm quan trắc môi trường, đơn vị đầu mối trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia tổ chức dưới sự chủ trì của Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên Môi […]