Độ cứng trong kiểm soát chất lượng nước: Thiết bị phân tích tại Phòng thí nghiệm, Test kit và Thiết bị phân tích Online (Phần 2)

Phần 2: Các thiết bị đo độ cứng của Hach

Phân tích tại Phòng thí nghiệm

Phương pháp so màu

Phương pháp 8374: đo độ cứng tổng, thang đo 8 – 1000 µg/L Ca và Mg theo CaCO3. Các thiết bị có thể sử dung: máy quang phổ cầm tay DR1900, máy quang phổ để bàn DR3900, DR6000.

Máy quang phổ cầm tay DR1900

Máy quang phổ để bàn DR3900

Máy quang phổ để bàn DR6000

Phương pháp chuẩn độ

Phương pháp 8030: đo độ cứng Canxi và Magie, thang đo: 0.05 – 4.00 mg/L Ca và Mg theo CaCO3. Các thiết bị có thể sử dung: máy so màu cầm tay DR900, máy quang phổ cầm tay DR1900, máy quang phổ để bàn DR3900, DR6000.

Phương pháp 8213: chuẩn độ số với EDTA, đo độ cứng tổng, thang đo: 10–4000 mg/L theo CaCO3.

Phương pháp 8329: chuẩn độ số với EDTA, đo độ cứng tổng, liên tiếp, thang đo: 10–4000 mg /L theo CaCO3.

Phương pháp 8204: chuẩn độ số với EDTA, đo độ cứng canxi, thang đo 10-4000 mg/L theo CaCO3.

Phương pháp 8222: chuẩn độ buret với EDTA, đo độ cứng Canxi, thang đo: 0–25,000 mg/L theo CaCO3.

Phương pháp 8226: chuẩn độ buret với EDTA, đo độ cứng tổng, thang đo: 0–25,000 mg/L theo CaCO3.

Phương pháp 8338: chuẩn độ buret với EDTA, đo độ cứng tổng, liên tiếp,  thang đo: 0–25,000 mg/L theo CaCO3.

Phân tích tại hiện trường: Các bộ test kit đo độ cứng

Test kit đo độ cứng tổng, Model 5-EP MG-L, thang đo 20 – 400 mg/L CaCO3

Test kit đo độ cứng tổng Model HA-DT, thang đo 10-4000 mg/L CaCO3

Test kit đo độ cứng tổng và độ cứng Canxi, Model HA-4P MG-L, thang đo 20-400 mg/L

Test kit đo độ cứng tổng và độ cứng Canxi, Model HAC-DT, thang đo 20-400 mg/L

Phân tích trực tuyến trên hệ thống

Thiết bị phân tích độ cứng online APA6000

Thiết bị APA 6000 phân tích độ cứng có thể được sử dụng để theo dõi đầu vào và ra trong các quy trình xử lý nước và trong các ứng dụng công nghiệp bao gồm khử khoáng, nước cấp lò hơi, nước lò hơi và nước công nghệ. Máy cũng thích hợp trong theo dõi độ cứng của các quy trình nước tinh khiết được dùng trong sản xuất dược phẩm, chip điện tử và mỹ phẩm.

Thiết bị phân tích độ cứng online Hach APA6000

APA 6000 sử dụng nguyên lý chuẩn độ hóa học calmagite đã được USEPA chứng nhận để đo liên tục. Máy có thể tự hoạt động trong vòng một tháng mà không cần phải chú ý đến và yêu cầu việc bảo dưỡng nhỏ. Việc phân tích diễn ra nhanh chóng và tiêu hao đồng thời thuốc thử và hóa chất thấp.

Thiết bị theo dõi độ cứng trực tuyến model SP510

Thiết bị theo dõi độ cứng SP 510 phát hiện độ cứng với các điểm báo động khi khả năng của chất làm mềm nước bị cạn kiệt, ngay lập tức báo hiệu sự cần thiết phải tái tạo vật liệu lọc.

 

Thiết bị theo dõi độ cứng SP510

Thiết bị đáng tin cậy, chính xác, và hầu như không cần bảo trì. Nó có thể hoạt động mà không cần giám sát trong 2 tháng và có tín hiệu độ cứng ngay lập tức kịp thời để kích hoạt việc tái tạo vật liệu lọc. Sử dụng thiết bị này để làm cho hệ thống làm mềm nước hoạt động hiệu quả và ít tốn kém hơn.

Nguồn tham khảo:

Hardness Troubleshooting Guide, Hach Company

Website: www.hach.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *