Monthly Archives: Tháng Mười Một 2018

Kinh nghiệm phân tích chất lượng bia từ nhà máy bia BrewDog

Vấn đề Không có phương pháp chuẩn để kiểm tra độ đắng và màu sắc trên sản phẩm cuối cùng. Muốn sử dụng các thông số này để đảm bảo kiểm soát chất lượng phù hợp. Giải pháp DR6000 bao gồm phần mềm bia tùy chỉnh với 12 phương pháp dành cho bia. Lợi ích […]