Tag Archives: thiết bị phân tích nước

Tuyển dụng: Kỹ sư kinh doanh thiết bị phân tích nước

Tuyển dụng: Kỹ sư kinh doanh thiết bị phân tích nước    * Số lượng tuyển dụng: 3 người    * Mô tả công việc: Tư vấn và kinh doanh các giải pháp phân tích nước cho các khách hàng ngành          Cấp nước, Nước thải, Môi trường,   – Chuẩn bị hợp đồng và làm hồ sơ […]