THIẾT BỊ CHUẨN ĐỘ TỰ ĐỘNG TITRALAB® 1000

Chuẩn độ tự động, thao tác đơn giản.

Mô tả

Chuẩn độ tự động, thao tác đơn giản.

Dòng sản phẩm chuẩn độ TitraLab® 1000 là hệ thống phân tích cảm ứng, tự động, bao gồm cả chuẩn độ điện thế (AT1000 Series) và chuẩn độ thể tích Karl Fisher (KF1000 Series) với các phương pháp được cài đặt sẵn nhằm mang đến kết quả tin cậy và chính xác hơn, cho phép mọi người trong phòng thí nghiệm có thể tiến hành các phép kiểm tra một cách nhanh chóng và các phép chuẩn độ có độ lặp lại cao.