QBD1200 TOC LAB ANALYZER

Máy Qbd1200 phân tích TOC cho các ứng dụng ngành nước ăn uống (DW) và công nghiệp điện (Power).

Máy Qbd1200 phân tích TOC chỉ sử dụng một thuốc thử cho tất cả các phân tích.

Thíc

Danh mục: ,