THIẾT BỊ PHÂN TÍCH ĐA CHỈ TIÊU SL1000 (PPA)

Bộ phân tích đa chỉ tiêu SL1000 (PPA) giúp thực hiện các phép đo chỉ với phân nửa thời gian như thông thường. Thu được kết quả có độ chính xác cao chỉ trong một thời gian ngắn. Có thể kiểm tra đồng th

Danh mục: ,