THIẾT BỊ CHUẨN ĐỘ TỰ ĐỘNG TITRALAB XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG, PH VÀ ĐỘ KIỀM CỦA NƯỚC

Sản phẩm được ứng dụng chủ yếu cho nước công nghiệp, nước lò hơi và nước ăn uống trong các phòng thí nghiệm, phòng kiểm soát chất lượng (QC), kiểm soát hiệu suất quá trình sản xuất và kiểm tra đầu cuố

Danh mục: ,