Monthly Archives: Tháng Tư 2019

Phát hiện và giảm thiểu mất mát sản phẩm thông qua giám sát TOC trực tuyến

Công nghệ phân tích TOC được thiết kế cho ngành sữa đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các nhà máy tối ưu hóa kiểm soát quá trình và giảm thiểu thất thoát sản phẩm. Tổng quan Giám sát tổng lượng cacbon hữu cơ liên tục (TOC) có thể mở ra một số […]

Hệ thống đo độ dẫn điện Polymetron 9526

Tổng quan về phép đo độ dẫn điện Thuật ngữ độ dẫn điện dùng để chỉ khả năng dẫn điện của chất lỏng. Trong kim loại, dòng điện chạy theo sự dịch chuyển của electron, trong chất lỏng dòng điện chạy bằng sự vận chuyển ion. Độ dẫn điện của dung dịch phụ thuộc vào […]