Showing all 1 result

Hóa chất cho phương pháp điện hóa

Dung dịch đệm pH 10.00 (NIST), có màu, pk/15