Thuốc thử phục vụ phân tích COD

Mã: 191520 Danh mục:

Mô tả

Đặc tính:

Dung dịch chuẩn COD, 1000 mg/L as COD (NIST), 200 mL

Mã sản phẩm #: 2253929

Dung dịch chuẩn COD, 300 mg/L as COD (NIST), 200 mL

Mã sản phẩm #: 1218629

Dùng để kiểm tra độ chuẩn xác khi xác định COD, chai 200mL.

Dung dịch chỉ thị Ferroin, 25 mL DB

Mã sản phẩm #: 2055133

Dung dịch chỉ thị Ferroin, 29 mL DB

Mã sản phẩm #: 181233

Chất chỉ thị dùng trong xác định COD mức thấp theo phương pháp chuẩn độ với sắt II. Công thức APHA.

Dung dịch Ferrous Ammonium Sulfate, 0.25 N, 29 mL

Mã sản phẩm #: 181133NC

Dùng cho mẫu có khử clo, Chai nhỏ giọt 29mL.  

Dung dịch chuẩn Ferrous Ammonium Sulfate, 0.125 N, 500 mL

Mã sản phẩm #: 2054849

Chất chuẩn dùng trong phân tích COD theo phương pháp phá mẫu hoàn lưu.

Ferrous Ammonium Sulfate, Hexahydrate, 113 g

Mã sản phẩm #: 1125614

ACS Grade, CAS No. 7783-85-9 Fe(NH4)2(SO4)2·…6H2O, FW = 392.14. Assay: 98.5 – 101.5 g

Manganese III Chloride Removal Cartridges, pk/150

Mã sản phẩm #: 2661815

Manganese III Chloride Removal Cartridges, pk/25

Mã sản phẩm #: 2661825

Chloride Removal Cartridges, sử dụng với ống phá mẫu Mn III theo phương pháp 10067.  Bộ gồm 150 ống

Mercuric Sulfate, 28.3 g

Mã sản phẩm #: 191520

Chú ý: Có chứa thành phần thủy ngân. Vấn đề thải bỏ phải tuân theo quy định xử lý chất thải nguy hại của địa phương.

Analytical Grade, CAS No. 7783-35-9, HgSO4. FW = 296.68. Assay: 98 – 102% Được dùng để loại bỏ sự gây nhiễu bởi clo trong xác định COD

Thành phần nguy hại

Sản phẩm có kí hiệu này có thể xem như nguy hại khi vận chuyển. Nếu cần Hach sẽ thay đổi phương pháp vận chuyển thích hợp với sản phẩm.

 

Silver Sulfate, ACS, 113 g

Mã sản phẩm #: 33414

ACS Reagent Grade, CAS No. 10294-26-5, Ag2SO4. Dùng như chất xúc tác trong phân tích COD.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thuốc thử phục vụ phân tích COD”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *