Máy điện tim 3 cần Fukuda FX – 7102

FX-7102 là một trong những dòng máy điện tim nhỏ gọn nhất trên thị trường. Màn hình tinh thể lỏng rộng giúp người sử dụng dễ dàng đọc sóng điện tim, kiểm tra tình trạng và các thông số của bệnh nhân.