Máy điện tim 3 cần Fukuda FCP-7101

FCP-7101 có cùng kích thước, trọng lượng và các thông số kỹ thuật tương tự như FX-7102 nhưng được bổ sung thêm chức năng diễn giải và phân tích loạn nhịp. Máy có tính năng hướng dẫn phân tích sóng điện