Showing all 6 results

Máy đo điện hóa dòng H-series và điện cực ISFET

Đầu đo độ dẫn điện, CDW97-K1

Máy đo điện hóa dòng H-series và điện cực ISFET

Đầu đo pH thân bằng epoxy, PH30-GS

Máy đo điện hóa dòng H-series và điện cực ISFET

H-Series H160 máy đo pH cầm tay (không kèm đầu đo)

Máy đo điện hóa dòng H-series và điện cực ISFET

H-Series H160 máy đo pH cầm tay trọn bộ kit

Máy đo điện hóa dòng H-series và điện cực ISFET

H-Series H260G máy đo pH & ISE để bàn (không kèm đầu đo)

Máy đo điện hóa dòng H-series và điện cực ISFET

ISFET pH đầu đo que nhọn đâm xuyên bằng thép không gỉ